Støttekontakt

Hos UngeSupporten tilbyder vi støtte-kontaktpersonsordninger i henhold til serviceloven § 52. Denne foranstaltning kan sættes i værk, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. dog § 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Vi arbejder også med støtte-kontaktordninger under serviceloven § 99, til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Vi i UngeSupporten arbejder overvejende ud fra et relationistisk menneskesyn. Ingen unge er ens, derfor ser vi det som vores fornemmeste opgave at matche den bedst mulige støtte-kontaktperson til hver opgave, da den altafgørende gode relation, er med til at danne rammen om et godt samarbejde.

Paragraffer

>> § 52. Læs mere her

>> §99. Læs mere her

Brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe