Flygtninge

Når man kommer til et nyt land, som flygtning eller indvandre kan det være svært at vide, hvordan man skal begynde sin nye tilværelse. Derfor kan der hos mange flygtninge og indvandrere, være et stort behov for støtte til det, som vi andre ser som de mest ”basale ting”.

For langt de fleste flygtninge og indvandrere, er det et nyt sprog og ny kultur. Ofte adskiller både kulturen og sproget i Danmark sig meget fra det de kommer fra. Derfor er der som regel et stort støttebehov, for give dem en god start på tilværelsen i Danmark.

Hos UngeSupporten har vi medarbejdere med mange forskellige kulturelle og sproglige baggrunde. Dette ser vi som en stor fordel i forhold til arbejdet med flygtninge og indvandrere. Vores medarbejdere kan bl.a. bidrage med støtte til sprogundervisning, netværksdannelses, uddannelse, hjælp til evt. traumer eller andre psykiske lidelser og generelt mødet med den danske kultur, som på mange måder ofte adskiller sig i særdeleshed fra det de kommer fra.

I UngeSupporten har vi mange års erfaring med uledsagede flygtningebørn. Disse børn har taget flugten alene uden nogen voksne, og har derfor været nødsaget til at klare mange af de udfordringer, som de voksne ellers typisk klare. Derfor er disse børn i en særlig sårbar position og har ifølge internationale konventioner krav på særlig opmærksom og beskyttelse.

Uledsagede flygtningebørn ankommer ofte til Danmark efter nogen voldsomme oplevelser og de er ofte traumatiserede.

Disse børn mangler i særdeleshed en tryg voksen, som kan hjælpe dem med at navigere i den nye kultur de er ankommet til. Hos UngeSupporten kan vi bidrage med at få disse børn hjulpet godt på vej ind i det danske samfund. Det kan bl.a være støtte i forhold til traumebehandling, at agere som barnets primær omsorgsperson, hjælp til sproglige barrierer mm.

Vi har personale som kan snakke følgende sprog:

 • Arabisk
 • Marokkansk
 • Ukrainsk
 • Russisk
 • Ungarnsk
 • Pakistansk/Urdu
 • Engelsk
 • Tysk
 • Farsi
 • Persisk
 • Iransk
 • Irakisk

Brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe