Kriminalitets forebyggelse

I henhold til serviceloven §54 skal der tilbydes en støtte-kontaktperson til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med at barnet anbringes uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Denne foranstaltning skal medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen, med henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge, ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen.

Paragraffer

>> 54. Læs mere her

Brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe