Metoder

Neuropædagogik

Neuropædagogik er en metode inden for den faglige og individuelle indsats til personer med neurologiske og neuropsykologiske vanskeligheder. Neuropædagogik er en tværvidenskabelig kunst, der bygger på pædagogik og neurovidenskabelig forskning. Fundamentet ligger i den neurovidenskabelige forskning, der beskæftiger sig med kognition.

Når vi bruger neuropædagogikken i vores arbejde, ser vi både på de sociale evner, hukommelsen ,opmærksomheden og kommunikationen. Vi ser på hvilke funktioner der virker, og hvilke som er beskadiget. På denne måde kan vi sammensætte en hverdag for de unge, hvor de stærke sider styrkes og hvor de stærke sider kan gå ind og kompensere for de svage. Dette er med til at skabe succesoplevelser og motivation, som giver plads til mere kognitiv udvikling, samt øget livskvalitet.

Med neuropædagogikken i fokus, skaber vi forudsætningerne for at se på de unges ressourcer frem for begrænsninger.

Ligeledes skaber neuropædagogikken mulighed for et stort tværfagligt samarbejde. Desuden arbejdes der bredt med autismepædagogik og low arousal tilgangen, som sammen med neuropædagogikken skaber en helhedsorienteret tilgang til den enkelte borger. Dette handler især om affektregulering, sanser, håndtering af stress, krav, tilpasning af miljø og aktiviteter.

ADL-træning:

Med ADL-træningen (almindelig daglig livsførelse) arbejder vi med praktiske færdigheder, som husholdning, selvtransportering, selvstændig livsførelse, økonomi, fastholdelse eller påbegyndelse af uddannelsen eller job. Vi støtter og vejleder de unge, hvis de skulle opleve udfordringer med rejsekortet, e-boks, borger.dk, netbank, mistet sygesikringskort mm.

Det er ligeledes hensigten at udvikle de unges selvværd og forståelse af egen situation, således at de bliver i stand til at indgå sociale, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige sammenhænge. Vi har bl.a. fokus på at skærpe den unges indsigt i, og forståelse af, hvordan man indgår i et fællesskab, såsom, hvad kan man profiterer af og skal bidrage med.

Low-arousal:

Low-arousal handler grundlæggende om respekt for de mennesker, vi arbejder med. Om ikke at lade sig provokere, ikke at stille ultimatum og sørge for, at der altid er en udvej for den unge til at vælge den rigtige løsning. Der ved handler det altså om, at have en ikke-konfronterende tilgang til svære situationer og på den måde også forebygge at de opstår. Når vi bruger low-arousal i vores arbejder, arbejder vi med et grundlæggende princip om, at de fleste mennesker gør, hvad de kan for at opføre sig ordentligt og bevare selvkontrollen. Men stiller vi for store krav, opstår der let konflikter. Derfor at det vigtigt, at vi sammen med den unge, får tilrettelagt et forløb, som er realistisk for den unge at gennemføre, og den unge her ved ikke oplever endnu et nederlag, men får følelsen af succes.

Har du spørgsmål?

Vi er klar til at hjælpe