Målgruppen

Vores målgruppe er primært unge i alderen 12-23 år, hvor vi laver et individuelt forløb, efter §52 (§54), §99, §85 eller §76.

Unge under 18 år, der:

  • Er anbragt og ikke profiterer af nuværende anbringelse på institution eller plejefamilie
  • Ikke trives i skole eller i forældrehjemmet og har derfor brug for støtte i -og uden for hjemmet
  • Ikke trives i forældrehjemmet og derfor vurderes at have behov for en anbringelse på eget værelse
  • En samlet støtte af den unge og den unges familie i form af vores familiebehandlingsforløb

Unge over 18 år, som er bevilget efterværn og har behov for:

  • Opretholdelse af anbringelse på eget værelse, som fx bo-projekt, samt støtte
  • En fast kontaktperson til støtte i hverdagens udfordringer, koordineret efter de unges individuelle behov

Unge med Autisme spektrum:

  • Unge under 18 år der har brug for støtte i dagligdagen
  • Unge over 18 år der har brug for støtte i dagligdagen

Unge med misbrugsproblematikker:

  • Misbrugsterapi til unge under 18 år
  • Misbrugsterapi til unge over 18 år

Det kan også være unge, der har behov for en boligløsning og støtte af andre årsager.

Socialt udsatte børn og unge er en betegnelse som dækker over mange forskellige problemstillinger. Denne gruppe af børn og unge kaldes også risikobørn, børn og unge præget af en opvækst med mange forskellige negative sociale forhold. I UngeSupporten anvender vi betingelsen: børn og unge i sociale nødsituationer. Her henvises der til børn og unge, som på forskellig måde og med forskellig tyngde befinder sig i en eller flere problematiske sociale forhold.

Tidlig indsats, arbejde med udsatte børn og unge og alternativer til indgribende foranstaltninger er derfor vigtig hos UngeSupporten. Vi arbejder mod at støtte unge og familier til at skabe vilkår i hjemmet der gør, at den indgribende foranstaltning kan blive undgået. Den unge lærer at mestre at leve med deres vilkår, samtidig med at de unges trivsel er i positiv udvikling under trygge rammer.

Vores indsatser er sammensat for at imødekomme de behov som udsatte unge, udsatte familier eller man som kommune kan stå i. Vi arbejder primært med et udgangspunkt at skabe et trygt og stabilt liv for de unge og derved undgå anbringelse uden for hjemmet.

Har du spørgsmål?

Vi er klar til at hjælpe