Bo-support

Vi hos UngeSupporten tilbyder hjælp til unge op til 23 år, som af en eller anden årsag ikke kan bo hjemme, men som stadig ikke er helt moden til at stå på egne ben i egen bolig. Denne hjælp består af et botræningstilbud, hvor vi hjælper med at finde en lejlighed, et værelse eller delelejlighed.

Når den unge ankommer til et bo-projekt, møder vi den unge i et hensigtsmæssigt miljø, hvilket giver den unge trygge rammer, så den unge har de bedste vilkår for at videreudvikle sig.

Der er intet bo-support som er ens. Vi planlægger og tilpasser hvert enkelt forløb, til hvert enkelte ung. Dette gøres gennem individuelle samtaler, individuelle aktiviteter, praktisk-pædagogisk støtte, som vi løbende evaluerer, og på den måde danner vi os et indtryk af den enkelte unge. Det vigtigt for os at have den unge med i denne proces, så den unge også får en følelse af at være “Herre i eget hus” og have ordentlig indflydelse på eget liv. Vi tilpasser vores tilbud løbende, så det passer til den unges udvikling og behov.

Bo-support er delt op i tre faser:

Indslusningsfasen:
I samarbejde med den unge laver vi en plan ud fra den unges behov og eventuelle vanskeligheder. I denne fase er der intensiv støtte, for at sikre den unge føler sig tryg i de nye rammer.

Stabilisering/etableringsfasen:
Vi har i samarbejde med den unge lavet en plan over hvad vi skal arbejde med. I indslusningsfasen følger vi stadig den unge tæt, for at sikre at den unge får den støtte og vejledning den unge skal bruge, så den unge kan leve op til den plan, som vi i samarbejde har lavet sammen.

Udslusningsfasen:
Støtten udfases mere og mere, da den unge i denne fase, nu evner opgaven, at tage mere ansvar over eget liv. Der vurderes løbende om den unge er klar til at stå på helt egne ben.

Paragraffer

>>

Brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe