§ 85

I UngeSupporten tilbyder vi hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Disse forløb foregår ofte i borgerens eget hjem.

I UngeSupporten har vi mange års erfaring med disse svært udfordrede borgere. I samarbejde med borgere og kommunen, vil vi tilrette et forløb, som passer til borgerens egen kunnen og kompetencer. Det er vigtigt for os, at inddrage borgerene, i så vidt mulig omfang borgerens ressourcer tillader det, i processens vedrørende beslutninger der har betydning for deres eget liv. Dette er også med til at hjælpe borgeren i den selvstændighedsproces borgeren er i gang med.

Vi lægger stor vægt på, at vores forløb med borgeren er overskueligt og lige til, så borgeren kan føle sig tryg under hele forløbet.

Bo-support og § 85

UngeSupporten tilbyder udover dette, et specielt tilrettelagt forløb i kombination med vores bo-support, hvor vi hjælper borgeren med at finde egen bolig eller værelse. I vores bo-support forløb, er der massiv støtte med, i form af fast kontaktperson. Læs mere om vores bo-support forløb under indsatser, bo-support.

Brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe